عنوان

جلسه شورای مسکن سیستان و بلوچستان با محوریت طرح نهضت ملی مسکن عصر روز گذشته به ریاست استاندار برگزار شد *

متن

دکتر بیک مداح مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز در این جلسه حضور داشتند و به تشریح آخرین وضعیت پروژه های اقدام ملی مسکن در دست اجرا توسط بنیاد مسکن در سیستان و بلوچستان پرداختند.

تاریخ

1401/03/21

تصویر