عنوان

بازسازی و مسکن روستایی دلگان

متن

پیرو مذاکرات صورت گرفته با بانک عامل صادرات و در جهت سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات ، این بانک نسبت به اعزام نیروی مقیم در بنیاد مسکن شهرستان دلگان ، جهت احراز هویت وانعقاد پرونده های متمم سیل دی ماه ۹۸ اقدام نموده است

تاریخ

1401/03/21

تصویر