عنوان

بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه آسفالت روستای رضا جر

متن

بازدید دکتر بیک مداح مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشوراز پروژه آسفالت روستای رضا جر از توابع بخش مرکزی زابل مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور در ادامه بازدی از طرح های هادی سیستان در معیت مدیرکل بنیاد مسکن استان از طرح هادی روستای رضا جر بازدید کرد . در این بازدید مهندس قیصری معاونت عمران روستایی استان ،‌مهندس شیرزایی مدیر بنیاد مسکن شهرستان نیز حضور داشتند . این طرح شامل اجرای 1370 متر جدول گذاری ، 1400 متر مربع پیاده رو سازی و7500 متر مربع آسفالت است که در دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسید.

تاریخ

1401/05/09

تصویر