عنوان

عمران روستایی/اجرای طرح هادی

متن

* عملیات رگلاژ آسفالت روستای چهزار از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع ازمحل اعتبارات ملی آغاز شد

تاریخ

1401/05/07

تصویر