عنوان

نهضت ملی مسکن / شهرستان زهک

متن

بازدید رییس اداره راه و شهرسازی زهک از مراحل اجرای فونداسیون و کرسی چینی پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان زهک * فاز نخست این پروژه با ساخت 50 واحد مسکونی در حال اجراست و فاز دوم این طرح نیز در مرحله اخذ پروانه قرار دارد *

تاریخ

1401/06/13

تصویر