عنوان

دیدار سرکار خانم مبارکی فرماندار لاشار و دکتر بیک مداح مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

متن

در این دیدار در خصوص دو موضوع تاسیس دفتر نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در لاشار و همچنین اجرای طرح هادی بحث و تبادل نظر شد.

تاریخ

1401/06/14

تصویر