عنوان

اجرای طرح های هادی روستایی / نیکشهر *

متن

بازدید مهندس افشین فر کارشناس مسئول دفتر نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان از پروژه های عمرانی در حال اجرای شهرستان های نیکشهر و قصرقند با تامین مصالح خاکی و قیر مورد نیاز ، * 7 پروژه آسفالت در روستاهای کورینگ ، دوشینکوه ، چاه علی ، پاسک ، حاجی آباد ، چندوکان و هنزم * در این منطقه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شرف اجراست .

تاریخ

1401/06/14

تصویر