عنوان

کارگروه آموزش صنعت ساختمان استان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد

متن

در این جلسه مهندس عدیلی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت : با توجه به پراکندگی روستا ها مدیریت کارگران قدری دشوار است اما بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بالغ بر 90 دفتر مجری تاسیس کرده و پیمانکاران را سامان داده است. مهندس عدیلی افزود: به کارگرانی که در دفاتر مجری بنیاد مسکن مشغول به کار بودند، *با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای بالغ بر 8200 نفر ساعت آموزش برگزار شده است * وی در ادامه به ضرورت نیاز سنجی ، اولویت بندی و اطلاع رسانی دقیق توسط قسمت های مختلف در خصوص برگزاری دوره های آموزشی پرداخت و داشتن سامانه ای به این منظور را موثر دانست. کارشناس مسئول طرح های ملی مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه در طرح نهضت ملی در شهرهای زیر 100 هزار نفر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فعالیت دارد گفت: سعی می شود پروژه ها بصورت پیمان دستمزد و با استفاده از پیمانکاران ذی صلاح و اکیپ ماهر ذی صلاح ، به منظورکاهش قیمت ها انجام شود. مهندس گلوی از شناسایی دشوار کارگران ماهر برای بکارگیری، به عنوان یک معضل یاد کرد و گفت : این موضوع سبب می شود برای بکارگیری اکیپ ماهر ، سراغ پیمانکاران قبلی رفت . وی در پایان گفت: اینکه سامانه ای برای معرفی و رتبه بندی میزان تجربه و مهارت نیروها طرحی گردد ، موضوعی با اهمیت است، به ویژه که بنا به آمار، * 50 هزار نفر در طرح نهضت ملی در شهر های زیر 100 هزار نفر ثبت نام داشته اند که می تواند آمار قابل توجهی از اشتغال را با خود به همراه داشته باشد.*

تاریخ

1401/06/14

تصویر