عنوان

برگزاری گردهمایی شوراها و دهیاران شهرستان سراوان

متن

در گردهمایی امروز اعضای شوراهای اسلامی ، بخشداران و دهیاران شهرستان سراوان که با حضور مهندس تجلیلی فرماندار سراوان و مهندس دهواری مدیر بنیاد مسکن شهرستان در فرمانداری سراوان برگزار شد ، مهندس دهواری ضمن ارائه گزارش از عملکرد بنیاد مسکن در روستاها ، به سوالات مطرح شده توسط دهیاران پاسخ گفت .

تاریخ

1401/06/15

تصویر