عنوان

مقابله با فرسایش خندقی (گرگروک )

متن

بازدید مهندس افشین فر کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی از روند اجرای طرح های مقابله با گرگروک در چابهار و دشتیاری پس از سیل سال 98 در سیستان و بلوچستان ، سکونت و کشاورزی در اراضی 300روستای جنوب استان در تحت تاثی پیامدهای ناشی از فرسایش آبی خاک قرار گرفت که با تخصیص 39 میلیارد تومان به دستگاه های ذیربط عملیات احداث سیل‌بند به طول ۸ کیلومتر برای کنترل و جلوگیری از پیشروی گرگروک‌ها در منطقه «عورکی» که از کانون‌های ایجاد گرگورک‌ محسوب می‌شود ، آغاز شده و برای کنترل بیشتر ، عملیات احداث بندهای خاکی در پایین دست منطقه در حال اجراست. اضافه میشود ؛ در سال جاری در روستاهای بل شمل و غلام محمدبازار ، طرح های مهار فرسایش خندقی در حال اجراست .

تاریخ

1401/06/16

تصویر