عنوان

اجرای طرح های هادی روستایی / دلگان *

متن

*پایان 5000 مترمربع زیرسازی معابر روستای آذرآباد از توابع شهرستان دلگان توسط امور اجرایی ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن استان *

تاریخ

1401/06/16

تصویر