عنوان

* پروژه های در حال اجرای حوزه مسکن در شهر سراوان *

متن

- احداث پروژه ۱۱۸ واحدی اقدام ملی فاز ۲محمدی - احداث پروژه ۲۸ واحدی اقدام ملی فاز ۱ محمدی - احداث پروژه ۳۰ واحدی مسکن شهری سراوان - احداث پروژه ۳۰ واحدی اقدام ملی سیرکان - ساخت پایگاه امداد نجات هلال احمر روستای کلپورگان

تاریخ

1401/06/17

تصویر