عنوان

* پروژه های در حال اجرای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درحوزه عمران روستایی سراوان *

متن

- آسفالت 11 هزار و 800 متر مربع سینوکان - خاتمه یافته - کفسازی و جداره سازی1300 متر مربع ناهیچ- خاتمه یافته - آسفالت کوهک 5500 مترمربع- خاتمه یافته - زیرسازی و آسفال9000 متر مربع بند کله گان - در حال انجام - کفسازی و جداره سازی2000 متر مربع سوخته مک- در حال انجام - زیرسازی و آسفالت 5000 متر مربع خلیل آباد- در حال انجام

تاریخ

1401/06/17

تصویر