عنوان

مدیریت بحران طوفان شن زهک

متن

بازدید مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زهک‌، معاون عمرانی فرمانداری زهک، روسای ادارات صنعت ، معدن و تجارت ، راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان از روستاهای واقع شده در مسیر ریز گردها وشن های روان (کهک،محمد شاهکرم ،قلعه کنگ و دهنو سردار) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زهک ، مدیریت عملیات پیشگیری و مدیریت بحران ریزگردها در شهرستان زهک را به عهده دارد .

تاریخ

1401/06/20

تصویر