عنوان

دیدار دکتر بیک مداح مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و قزلباش مدیر امور شعب بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان

متن

در این دیدار که مهندس عدیلی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز حضور داشت، موضوع همکاری های مشترک و تسهیلات بانکی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در پرداخت و رفع مشکلات موجود تاکید شد.

تاریخ

1401/06/21

تصویر