عنوان

بازنگری طرح های هادی روستایی- مهرستان

متن

بازدید تیم کارشناسی معاونت عمران روستایی از روستاهای هدف بازنگری طرح هادی در شهرستان مهرستان طرح هادی روستاهای پرکن، کهن مگار، کهن ملا، کتوکان، سنگلک، چد بالا و افشان از توابع مهرستان در سال جاری مورد بازنگری و تغییر حدود و کاربری قرار میگیرند.

تاریخ

1401/06/21

تصویر