عنوان

بررسی روند صدور اسناد مالکیت روستایی شهرستان سرباز

متن

در دیدار مهندس مینو مسئول دفتر نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سرباز با ابراهیمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و دانش فرماندار شهرستان ، در خصوص تسریع و تسهیل در روند صدور سند مالکیت روستایی گفتگو و تبادل نظر شد. از ابتدای سال جاری تا کنون، 146 فقره پرونده مالکیت اراضی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سرباز به اداره ثبت تحویل شده ، که در مراحل بررسی و صدور رای قرار دارند .

تاریخ

1401/06/22

تصویر