عنوان

جلسه کمیته کارشناسی طرح هادی شهرستان مهرستان برگزار شد

متن

در جلسه کارشناسی، تهیه و بازنگری طرح هادی این شهرستان روستاهای پرکن، کهن مگار، کهن ملا، کتوکان، سنگلک، چد بالا و افشان از توابع شهرستان مهرستان مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور اعضای کارگروه شامل نمایندگان فرمانداری، دستگاههای اجرایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مشاورین طرح در فرمانداری مهرستان برگزار شد.

تاریخ

1401/06/22

تصویر