عنوان

جلسه بررسی اجرای طرح های هادی روستایی شهرستان چابهار

متن

جلسه * بررسی اجرای طرح های هادی روستایی شهرستان چابهار * با حضور شیرخانزهی بخشدار مرکزی شهرستان چابهار ، مرغزاری مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چابهار و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی چابهار برگزار شد . در این جلسه ، بخشدار مرکزی چابهار با اشاره به اینکه اجرای طرح هادی روستایی ، نخستین نیاز هر روستا برای ارتقای شاخص های توسعه است ، خواستار توجه هرچه بیشتر مسئولان این حوزه به این مسئله شد؛ مهندس مرغزاری مدیر بنیاد مسکن شهرستان چابهار نیز بر همراهی این نهاد انقلابی با دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی تأکید کرد و اجرای طرح هادی در هر روستا را نمادی از خدمات بی شائبه نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست که برای محرومیت زدایی و تغییر مثبت در شاخص های توسعه ای اثری ملموس خواهد داشت.

تاریخ

1401/06/23

تصویر