عنوان

برگزاری جلسه کمیته اجرایی شهرستان دلگان در روستاهای اسفند ومند پایین بخش جلگه چاهاشم

متن

جلسه کمیته اجرایی شهرستان باحضور جمعی از مسئولین شهرستان ، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دلگان معتمدین و شوراهای اسلامی در روستاهای اسفند و مند پایین بخش جلگه چاهاشم برگزار گردید . دراین جلسه بامری فرماندار دلگان ضمن برشمردن خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در روستاها در زمینه اجرای طرح های هادی ، مباحث فرهنگی و ورزشی و عمران و توسعه شهری و روستایی علیرغم تنگناها و محدودیت های مالی شدید دولت همواره شاهد خدمات بی دریغ و پیشرفت روز افزون بوده ایم . * گفتنیست زیرسازی وآسفالت معابر روستای اسفند توسط بنیاد مسکن با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان درحال اجرا است .

تاریخ

1401/06/24

تصویر