عنوان

پروژه های در حال اجرای حوزه بازسازی و مسکن روستایی سراوان

متن

۱-ساخت 300 واحد سهمیه مسکن طرح ویژه بهسازی مسکن (1400) ۲- ساخت 230 واحد سهمیه مسکن حمایتی ۳- بازسازی 400 واحد مسکونی خسارت دیده از سیل دی ماه 98 (شهری و روستایی) ۴- ساخت 34 واحد مسکونی ویژه خانواده های دارای دو عضو معلول بهزیستی ۵- ساخت 4 واحد مسکونی ویژه ایتام کمیته امداد

تاریخ

1401/06/27

تصویر