عنوان

انتصاب مدیر جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ایرانشهر

متن

به گزارش روابط عمومی، طی جلسه ای که در محل فرمانداری شهرستان ایرانشهر برگزار گردید، عنایت ا... حقانی نیا به سمت سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ایرانشهر منصوب و از زحمات مهندس منصور درشته در مدت مدیریت تشکر و قدردانی گردید.

تاریخ

1398/03/01

تصویر