عنوان

انتصاب سرپرست بنیاد مسکن شهرستان چابهار

متن

به گزارش روابط عمومی، طی مراسمی که در محل دفتر فرمانداری شهرستان چابهار برگزارگردید، آقای اکبرنورا به سمت سرپرست بنیاد مسکن این شهرستان منصوب و از زحمات آقای حقانی نیا در دوران مدیریت قدردانی گردید.

تاریخ

1398/02/31

تصویر