عنوان

افتتاح و راه اندازی سالن ورزشی اختصاصی

متن

توجه مدیرکل محترم به امر ورزش و تاثیر مستقیم آن بر سلامت جسمی و روحی و کاهش اضطراب و استرس ، افزایش اعتماد به نفس و روحیه جمعی و همچنین تلاش های صورت گرفته توسط مدیریت باشگاه در ایجاد فضای ورزشی اختصاصی در بنیاد مسکن استان ، منجر به راه اندازی این سالن ورزشی شد.

تاریخ

1399/07/29

تصویر