عنوان

گزارش از اجرای پروژه های محرومیت زدایی از محل اعتبارات سیل ۹۸

متن

با شروع عملیات بازسازی واحدهای خسارت دیده از سیل دی ماه 98 ، بنیاد مسکن انقلالب اسلامی استان ، در مجموع نسبت به ساخت و تعمیر بیش از 24000 واحد مسکونی خسارت دیده در سطح استان ، اقدام کرده است. نمونه ای از تلاشهای شبانه روزی همکاران بنیاد مسکن استان که مردم منطقه از مواهب آن برخوردارند : ✅ اجرای آسفالت روستای کلانی پایین ✅ اجرای آسفالت روستای عبدالله بازار ✅ اجرای آسفالت روستای کورسر جلائی بازار ✅ اجرای آسفالت روستای حاجی نورمحمد بازار ✅ اجرای آسفالت روستای عارف آباد ✅ اجرای آسفالت روستای عورکی آدم بازار ✅اجرای سیل بند روستای کلانی ✅اجرای سیل بند روستای عارف آباد

تاریخ

1399/07/29

تصویر