عنوان

محرومیت زدایی با روحیه جهادی محقق می شود

متن

شروع ساخت و ساز مسکن مقاوم با اجرای فوندانسیون در روستای دور افتاده گیمک از توابع بخش بنت شهرستان نیکشهر 🔹🔹 ستاد بازسازی شهرستان نیکشهر با وقوع سیل ۹۸ و تخصیص 2350 سهمیه احداثی با اعتبار 1.530.000 میلیون ریال تسهیلات و 190.550 میلیون ریال کمک بلاعوض ،در تلاش برای کاهش محرومیت روستاهای این منطقه است.

تاریخ

1399/07/30

تصویر