عنوان

بازسازی واحد های مسکونی روستایی در ۱۲۰ کیلومتری شهرستان نیکشهر

متن

اجرای فوندانسیون در روستای گوانک و شهریانچ از توابع بخش آهوران واقع در ۱۲۰ کیلومتری شهرستان نیکشهر 🔹🔹 ستاد بازسازی شهرستان نیکشهر با سهمیه ۲۳۵۰واحد احداثی روستایی و ۴۰۰ واحد شهری و همچنین ۷۰۰ واحد مسکن تعمیری عهده دار بزرگترین سهم از بازسازی در استان است .

تاریخ

1399/07/30

تصویر