عنوان

🔸آغاز به حضور بنیاد مسکن در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و دومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط استان

متن

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و دومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط استان در زاهدان از 22 مهر ماه 99 آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 52 واحد تولیدی به ارائه کالا و خدمات صنعتی می پردازند که 36 واحد در سیستان و بلوچستان مستقر هستند. بنیاد بتن شرق بنیان و بنیاد مسکن استان با تیپ اسکلت پیچ و مهره ای 60 متری در این نمایشگاه حضور دارند. نمایشگاه صنعت ساختمان تا 25 مهر ماه در محل نمایشگاههای بین المللی زاهدان ادامه داشت.

تاریخ

1399/08/01

تصویر