عنوان

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیر عامل کارخانه هبلکس رضوی در خراسان جنوبی

متن

این کارخانه بزرگترین تامین کننده هبلکس مورد نیاز پروژه های بازسازی در سطح استان است. حجم زیاد عملیات اجرایی، فوریت زمانی در جذب اعتبارات بازسازی و اتمام به موقع پروژه های ساختمانی ، استفاده از مصالح و فناوری های جدید صنعت ساختمان را به یک ضرورت تبدیل کرده است .

تاریخ

1399/08/01

تصویر