عنوان

ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی کنارک / محله چادران

متن

منطقه چادران با چهار نسل مردم حاشیه نشین ، قدیمی ترین منطقه حاشیه نشین در ایران است . طبق براوردهای رسمی 500 هزار نفر از جمعیت 2 میلیون و هفتصد هزار نفری سیستان و بلوچستان در سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه‌ شهرهای زاهدان، زابل، چابهار، کنارک و ایرانشهر سکونت دارند و در منطقه چادران نیز 260 خانور چادر نشین زندگی می کنند که با برنامه ریزی صورت گرفته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و تسهیلات اختصاص یافته به همین منظور تا پایان امسال وضیت سکونت بسیاری از آنان متحول خواهد شد. برای انجام این طرح، ۲۰هکتار زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان در نظر گرفته شده است، که از این مقدار، ۵/۵ هکتار دارای کاربری مسکونی و ۱۴/۵ هکتار نیز دارای کاربری پشتیبانی و سایر خدمات خواهد بود.

تاریخ

1399/08/27

تصویر