عنوان

برگزاری جلسه هماهنگی با دیوان محاسبات استان

متن

نشست هماهنگی به ریاست مهندس منبتی مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با حضور آقای دلیر سرحسابرس دیوان محاسبات و کلیه معاونت های محترم بنیاد مسکن استان در محل سالن جلسات برگزار گردید . در این جلسه موضوعات پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ، جذب اعتبارات ، اعتبارات 98، میزان پیشرفت پروژه های سیل و طرح ساماندهی حاشیه شهر زاهدان و چابهار ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ

1399/08/27

تصویر