عنوان

برگزاری دوازدهمین جلسه شورای عالی اماکن متبرکه استان

متن

این جلسه به دعوت جانشین نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در زاهدان برگزار گردید . مهندس صفی پور قائم مقام مدیر کل محترم به نمایندگی از مهندس منبتی در این نشست شرکت داشتند

تاریخ

1399/08/27

تصویر