عنوان

مالکیت زمین های روستایی

متن

با حضور مهندس منبتی مدیر کل محترم بنیاد مسکن استان و مهندس پاکزاد مدیر کل منابع طبیعی در دفترخانه اسناد رسمی شماره32 زاهدان ، اسناد مالکیت 1 میلیون و 200 هزار متر مربع از اراضی روستایی شهرستانهای زاهدان و سیب و سوران ، توسط اداره کل منابع طبیعی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به صورت قانونی انتقال یافت . این انتقال مربوط به روستاهای سیادت زاهدان، گراغه نصرت آباد و امین آباد سیب و سوران می باشند.

تاریخ

1399/08/27

تصویر