عنوان

دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان

متن

مهندس منبتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با مهندس حمزه امیریان مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان دیدار کردند . در این دیدار، همکاری های فیمابین در جنوب استان و ساماندهی حاشیه چابهار و کنارک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

تاریخ

1399/08/27

تصویر