عنوان

بازتاب یک سالگی سیل 98سیستان و بلوچستان و اقدامات بنیاد مسکن استان

متن

بازتاب یک سالگی سیل ویرانگر زمستان 98سیستان و بلوچستان و اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی لینک: https://www.iribnews.ir/fa/news/2982303/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

تاریخ

1399/10/22

تصویر