عنوان

تامين مصالح ساختماني

متن

مهندس صفي پور قائم مقام محترم مديركل و معاونت مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان در بازديد از كارگاه توليدي بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ،از توليدات تيرچه سقفي و اسكلت پيچ و مهري ديدن كردند كارگاه توليدي بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ،با مونتاژ ٤ واحد اسکلت پيچ ومهره اَي و توليد ٣٣٣ واحد تيرچه سقفي در روز ، پاسخگوي بخش بزرگي از نياز پروژه هاي بازسازي و مسكن شهري استان است .

تاریخ

1399/10/24

تصویر