عنوان

جلسه هماهنگي طرح اقدام ملي شهرستان ميرجاوه

متن

جلسه هماهنگي طرح اقدام ملي شهرستان ميرجاوه در فرمانداري اين شهرستان برگزار شد. در اين جلسه با حضور معاونت فرمانداري ، بخشدار مركزي ،شهردار شهرستان ، مهندس قيصري رياست بنياد مسكن شهرستان زاهدان ، مهندس گلوي كارشناس مسئول طرح و مهندس موهبتي رييس دفتر نمايندگي بنياد در شهرستان مير جاوه ، اقدامات صورت گرفته در اقدام ملي مسكن شهرستان مورد بررسي قرار گرفت . طبق برنامه ريزي صورت گرفته ، سهميه شهرستان در فاز اول طرح ، احداث ٧٢ واحد مسكوني در زميني به مساحت ١٢ هزار متر مربع است كه ٢٠واحد آن مصوب شده است.

تاریخ

1399/10/24

تصویر