عنوان

بازدید معاونت محترم عمران روستایی بنیاد مسکن استان از منظومه روستایی خیرآباد منزلاب زاهدان

متن

🔷عمران روستایی 🔷در این بازدید مدیرمحترم بنیاد مسکن شهرستان زاهدان، رییس دفتر فنی بنیاد مسکن استان، مسئول امور زمین عمران روستایی بنیاد مسکن استان و کارشناسان دفتر فنی استان حضور داشتند . 🔷این بازدید به منظور رفع پراکندگی و تعدد کدهای آبادی در این منطقه و امکان سنجی جهت تهیه طرح هادی جامع منظومه برای ارائه به کمیته کارشناسی و تصویب صورت گرفت . 🔷پس از تهیه طرح ، خدمات و طرح توسعه روستا بصورت قانونی هدایت می شود و امکان استفاده از خدمات زیربنایی آب ، برق و سند دار کردن املاک فراهم می گردد. این روستا در 15 کیلومتری جنوب زاهدان قرار دارد.

تاریخ

1399/10/30

تصویر