عنوان

حضور مدير كل محترم امور اجتماعي استانداري سيستان و بلوچستان در يكي از دفاتر تسهيلگري حاشيه شهرستان چابهار

متن

دكتر مهيمني مدير كل محترم امور اجتماعي استانداري سيستان و بلوچستان ، با حضور در يكي از دفاتر تسهيلگري حاشيه شهرستان چابهار ، از نزديك با نحوه ارائه خدمات مشاوره به ساكنين مناطق حاشيه نشين ،آشنا شدند . 🔶پس اين ديدار ، دكتر مهيمني به همراه مدير محترم شهرستان از مناطق حاشيه نشين چابهار و اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ، بازديد كردند .

تاریخ

1399/10/30

تصویر