عنوان

اتمام دیوار چینی ونصب درب و پنجره واحد های بازسازی روستای هیتان از توابع بخش مرکزی شهرستان نیکشهر

متن

🔷روستای هیتان دارای ۶ واحد مسکن احداثی بازسازی از اعتبارات سیل ۹۸ است. 🔷از مجموع واحدهای احداثی در این روستا ، 4 واحد در مرحله ی دیوارچینی و ۲ واحد نیز به بهره برداری رسیده اند .

تاریخ

1399/10/30

تصویر