عنوان

مهندس منبتی مدیر کل محترم بنیاد مسکن استان با مهندس قربانیان مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد دیدار کردند

متن

در این دیدار که معاونت محترم بازسازی و مسکن روستایی استان، ریاست ستاد ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی زاهدان ، معاونت بازسازی و مسکن روستایی یزد، رییس ستاد معین استان یزد مستقر در زاهدان و کارشناس فنی ستاد نیز حضور داشتند، مهندس منبتی ضمن یادآوری این نکته که ستاد معین استان یزد از اولین ستادهای حاضر در ساماندهی حاشیه زاهدان بوده است ازخدمات و تلاش های صورت گرفته قدردانی کردند . حوزه فعالیت ستاد معین استان یزد ، منطقه باباییان با 6000 قطعه شناسایی شده در محدوده اراضی بازآفرینی شهری زاهدان است .

تاریخ

1399/11/01

تصویر