عنوان

جلسه ویدئو کنفرانس ارزیابی عملکرد استان در بازسازی و ساخت مسکن روستایی در نقاط خسارت دیده استان ، برگزار شد

متن

در این جلسه که به ریاست مهندس تابش و حضور مدیران ارشد معاونت بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار گردید ، مهندس منبتی مدیر کل محترم بنیاد مسکن استان و معاونت محترم بازسازی به ارائه گزارشات پیشرفت فیزیکی و مالی و بررسی تنگناهای ناشی از کمبود اعتبارات مورد نیاز و عدم تناسب بهای تمام شده واحدهای بازسازی با پیش بینی های قبلی ناشی از افزایش نرخ تورم ، پرداختند .

تاریخ

1399/11/01

تصویر