عنوان

جلسه کمیته کارشناسی بررسی طرح هادی حاشیه چابهار

متن

جلسه کمیته کارشناسی بررسی طرح هادی روستاهای کمب ، عثمان اباد ، رمین، احمد اباد ، بله سرو هوت آباد واقع در حاشیه چابهار با حضور نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، مشاورین طرح، اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاها در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان چابهار برگزار گردید. تهیه و اجرای طرح هادی در روستاهای ذکر شده به دلیل حساسیت تعیین موجود در اجرای حریم ها و تعیین کاربری های عمومی و مسکونی در طرح ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی چابهار ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با دقت در انتخاب مشاورین ذی صلاحو با رعایت تمامی جوانب در به حداقل رساندن تخریب حرائم صورت گرفته است .

تاریخ

1399/12/10

تصویر