عنوان

سند دار كردن مراكز و مدارس تابعه وزارت آموزش و پرورش

متن

پيرو تفاهم نامه بهمن ماه فيمابين وزارت آموزش و پرورش ، بنياد مسكن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سند دار كردن مراكز و مدارس تابعه وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور ، جلسه ی هماهنگی با حضور نمايندگان آموزش و پرورش ، ريیس سازمان ثبت اسناد و املاك راسك ، مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامی راسک و رییس دفتر نمایندگی بنیاد مسکن شهرستان سرباز در محل اداره ثبت اسناد و املاك راسك برگزار گرديد . بر مبنای این تفاهم نامه سه جانبه و به منظور تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیر منقول وزارت آموزش در سراسر کشور ، سازمانهای فوق الذکر موظف به نهایت همکاری در تسهیل مراحل ثبت ملکی مدارس در سراسر کشور هستند .

تاریخ

1399/12/10

تصویر