عنوان

زیر سازی و بازگشایی معابر روستاهای ریگ پوت و چاه میرک

متن

عملیات زیرسازی پروژه ریگ کپوت از توابع بخش مرکزی شهرستان بمپور و در 15 کیلومتری ایرانشهر ، با مساحت 14 هزار متر مربع در حال انجام است و تا 20 روز دیگر ادامه می یابد. همزمان بازگشایی و زیرسازی معابر در روستای چاه میرک دلگان به مساحت 9 هزار و 500 متر مربع در حال انجام است

تاریخ

1399/12/10

تصویر