عنوان

جلسه هماهنگی اقدامات اجرایی ساماندهی در محور رسالت

متن

🔹جلسه هماهنگی اقدامات اجرایی ساماندهی در محور رسالت ، با حضور معاونت فرمانداری زاهدان ،مهندس مرادزاده رییس ستاد هماهنگی ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی زاهدان ، مهندس جعفری مسئول ستاد معین استان ، مدیران ادارات آب و فاضلاب و برق شهرستان و ساکنین محله رسالت در محل فرمانداری زاهدان برگزار شد . 🔹در این جلسه ، مهندس مراد زاده گزارشی از اقدامات عمرانی بنیاد مسکن در محور رسالت ( بلوار شهید سردار سلیمانی ) شامل آماربرداری کامل از قطعات مسکونی و ارسال به شهرداری زاهدان به منظور تعیین کاربری اراضی و شروع کار ، به حاضرین ارائه کردند .

تاریخ

1399/12/11

تصویر