عنوان

عملکرد سال 99 معاونت عمران روستایی درشهرستان کنارک

متن

عمران روستایی عملکرد سال 99 معاونت عمران روستایی درشهرستان کنارک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کنارک در سالی که گذشت به اجرای 5 پروژه طرح هادی پرداخته که همه با پیشرفت 100 درصدی خاتمه یافته است. پزم تیاب با 10000 متر مکعب زیرسازی، 250 متر مکعب دیوار سنگی، 3274 متر مربع کفسازی، 300 متر پارک و 273 متر جدول گذاری پزم مچان با 8000 متر مکعب زیرسازی، 2400 متر پیاده روسازی،300 متر پارک، 273 متر جدول گذاری و 6100 آسفالت گودن با 9000 متر مکعب زیرسازی، 60 متر کانال و 5500 متر آسفالت سورکمب با 8000،1855 متر مربع آبنما، 5 راس جابجایی تیر برق، 1000 متر جدول گذاری و 6278 متر مربع آسفالت پیر سفلی با7350 مکعب زیرسازی

تاریخ

1400/01/23

تصویر