عنوان

وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیون تومان شد

متن

علمداری ،عضو هیئت مدیره بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده برای انبوه سازان به ۳۰۰ میلیون تومان در تهران خبر داد. 🔹وی یادآور شد: سال 99 برای احیای بافتهای فرسوده با استفاده از روشهای نوین ساخت و ساز 250 میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشد که امسال این وام به 300 میلیون تومان افزایش یافته است.

تاریخ

1400/01/24

تصویر