عنوان

بازسازي و مسكن روستايي

متن

در جلسه مشترك امروز عصر بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ، كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و سپاه استان كه در محل قرارگاه سپاه قدس و با حضور مهندس سهرابی ، مهندس عديلي ، مديران كميته امداد استان و فرماندهان سپاه استان برگزار گرديد ، ظرفيت همكاري هاي بيشتر در زمينه توليد مسكن ارزان قيمت و كمك به ساخت مسكن محرومين مورد بررسي قرار گرفت .

تاریخ

1400/02/22

تصویر