عنوان

بازدید مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه های مسکن روستایی شهرستان نیکشهر

متن

صبح امروز ، مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه های مسکن روستایی شهرستان نیکشهر بازدید کردند . -در این بازدید با حضور مهندس سهرابی و مهندس عدیلی در شهرستان نیکشهر ، از واحدهای احداثی مسکن محرومین ، ایتام و معلولین روستاهای نیکوجهان و زیرک آباد شهرستان نیکشهر دیدن شد . -در ادامه سفر مدیرکل مسکن روستایی به استان ، از روند بازسازی جنوب استان و ستاد بازسازی شهرستان چابهار بازدید خواهند داشت .

تاریخ

1400/02/22

تصویر